Elinsiirrot

Elinsiirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa elimistöön siirretään toiselta ihmiseltä saatu elin tai osa elintä korvaamaan oman pysyvästi vaurioituneen elimen toiminta.

​​​​Elinsiirroista puhuttaessa tarkoitetaan kiinteiden elinten siirtoja, kuten munuaista, maksaa, sydäntä, haimaa, keuhkoa ja suolta. Myös luuytimen soluja on mahdollista siirtää ihmiseltä toiselle, mutta tämä hoito poikkeaa periaatteiltaan kiinteiden elinten siirrosta eikä sitä luokitella elinsiirroksi, vaan puhutaan kantasolusiirrosta.

Elinsiirtoon päädytään, kun muut hoitokeinot oman elimen toiminnan ylläpitämiseksi eivät enää riitä. Elinsiirtoleikkauksessa luovutettu elin kytketään osaksi omaa elimistöä. Siirrännäisen toiminta käynnistyy yleensä nopeasti ja korjaa elimistön tasapainon, joka on häiriintynyt oman elimen toiminnan hiipuessa. Samassa elinsiirtoleikkauksessa oma vaurioitunut elin poistetaan (poikkeuksena ovat munuaiset, joiden poisto ei aina ole tarpeen).

Suomessa elinsiirtotoiminta on keskitetty Helsingin Yliopistolliseen sairaalaan. Keskittämällä vaativa ja harvinainen hoito yhteen paikkaan pystytään parhaiten turvaamaan toiminnan jatkuvuus sekä riittävän osaamisen ja kokemuksen karttuminen.

Muualla Terveyskylässä

Lisää elinsiirtoihin ja -luovutukseen liittyvää tietoa löydät muista taloista:

  • Elinsiirtotalosta löydät tukea ja tietoa aikuisten ja lasten elinsiirroista sekä tietoa elinluovutuksesta .
  • Tietoa munuaisluovutuksesta, munuaissiirrosta ja elämästä siirteen kanssa löydät Munuaistalosta​
  • Elinluovutuksesta, elinsiirroista ja elinluovutustahdosta löydät tietoa myös Aivotalosta.


 

leikkaus; hoidon porrastus; hoito; elinsiirto; elinluovutus

Päivitetty  15.7.2019