Elinsiirrot

​​

Elinsiirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa elimistöön siirretään toiselta ihmiseltä saatu elin korvaamaan oman pysyvästi vaurioituneen elimen toiminta. Elinsiirroista puhuttaessa tarkoitetaan kiinteiden elinten siirtoja, kuten munuaista, maksaa, sydäntä, haimaa, keuhkoa ja suolta. Myös luuytimen soluja on mahdollista siirtää ihmiseltä toiselle, mutta tämä hoito poikkeaa periaatteiltaan kiinteiden elinten siirrosta eikä sitä luokitella elinsiirroksi, vaan puhutaan kantasolusiirrosta.

Suomessa elinsiirtotoiminta on keskitetty Helsingin Yliopistollisen sairaalaan. Keskittämällä vaativa ja harvinainen hoito yhteen paikkaan pystytään parhaiten turvaamaan toiminnan jatkuvuus sekä riittävän osaamisen ja kokemuksen karttuminen.


Seuraava sivu