Konsultaatiot ja hoito yli maan rajojen

Hoitavan lääkärin tekemät mahdolliset kansainväliset konsultaatiot ja lähetteet

Kansainväliset konsultaatiot harvinaissairauksissa ovat tavallisia.
Harvinaissairauksien suomalaiset asiantuntijat hoitavat erityisen harvinaisen potilaan hoidossa tarvittavat kansainväliset konsultaatiot kontaktiensa ja EU:n laajuisten verkostojen (European Reference Networks for Rare and Low Prevalence Complex Diseases, ERN) puitteissa.

Lähetteet ulkomailla annettavaan hoitoon ovat joskus perusteltuja. Erittäin harvinaisissa sairauksissa voidaan tarvita vaativia erityistoimenpiteitä, joita ei ole saatavissa Suomessa, vaan jossain toisessa EU-maassa. Asiantuntijat voivat hakea Kelalta sitoumusta kustannusten kattamiseksi ja sitoumuksen saatuaan lähettää potilaita näihin vaativiin toimenpiteisiin maamme rajojen ulkopuolelle.

Potilaan valinta ulkomaisesta hoitopaikasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston potilasdirektiivi "Potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa" (2011/24/EU) johti Suomessa lakiin rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013). Direktiivissä ja laissa säädetään EU-, ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta. Direktiivin mukaan potilaalla tulee olla oikeus hakeutua hoitoon toisiin EU-jäsenmaihin ja saada sama korvaus, kuin jos hän olisi hakeutunut hoitoon kotimaassaan olettaen, että hoito kuuluu kotimaan palveluvalikoimaan. Suomen valtion ja EU:n välillä on erimielisyyttä näiden tulkinnoista. Suomi ei toistaiseksi ole maksanut kuin pienen osan ulkomailla tapahtuneen hoidon kustannuksista, mikäli Kela ei ole myöntänyt edeltävästi maksusitoumusta.


Edellinen sivuSeuraava sivu

​ 

hoitopolku; harvinainen sairaus; hoito; hoitopaikan valinta; konsultaatio

Päivitetty  26.9.2018