Harvinaissairaiden hoito Suomessa

Hoito on valtakunnallista yhteistyötä

Harvinaissairauksien varhainen tunnistaminen, seuranta ja hyvä hoito vaativat erityisasiantuntemusta ja palveluita kaikissa harvinaissairausryhmissä. Suomen yliopistosairaaloihin perustetut harvinaissairauksien yksiköt edistävät harvinaissairauksien hoitavien lääkäreiden verkostoitumista ja hoidon organisointia. Tulevaisuudessa sähköiset palvelut tulevat nopeuttamaan ja edistämään potilaiden hoitoa asuinkunnasta riippumatta.

Harvinaissairauksien valtakunnallinen keskittäminen

Erittäin harvinaisissa sairauksissa ja harvinaissairaille tehtävissä toimenpiteissä on joskus tarpeellista keskittää dagnostiikka ja toimenpiteet osaamisyksikköihin. Suomessa on esimerkiksi synnynnäisten sydänvikojen kajoava diagnostiikka ja hoito keskitetty Hyksin Lastenklinikalle. Kuitenkin osa seurannasta voidaan toteuttaa ilman, että potilas matkustaa osaamisyksiköön. Seurannasta ja muusta hoidosta huolehtivat yhteistyössä kaikki yliopistosairaalat päävastuun ollessa potilaan omalla sairaanhoitopiirillä. Tämä on turvannut asiantuntemuksen ylläpidon kaikissa yliopisto- ja keskussairaaloissa ja taannut, että sydänlasten hoito on kansainvälisesti huipputasoa.


Seuraava sivu