Harvinaissairaiden hoito Suomessa

Hoito on valtakunnallista yhteistyötä

Harvinaissairauksien varhainen tunnistus, seuranta ja hyvä hoito vaativat erityisasiantuntemusta ja palveluita kaikissa harvinaissairausryhmissä jokaisessa yliopistosairaalassa. Yliopistosairaaloiden harvinaissairauksien yksiköt edistävät harvinaissairauksien hoitavien lääkäreiden verkostoitumista ja hoidon organisointia. Tulevaisuudessa sähköiset palvelut tulevat nopeuttamaan ja edistämään potilaiden hoitoa asuinkunnasta riippumatta.

Valtakunnallisesti joitain harvinaissairauksia on keskitetty voimakkaasti

Erittäin harvinaisissa sairauksissa ja harvinaissairaille tehtävissä toimenpiteissä on koko maan kattava keskittäminen ainakin diagnostiikan ja toimenpiteiden osalta joskus tarpeellista. Tuolloinkin osa seurannasta voidaan toteuttaa ilman, että potilas aina matkustaa osaamisyksikköön. Suomessa on esimerkiksi synnynnäisten sydänvikojen kajoava diagnostiikka ja hoito keskitetty Hyksin Lastenklinikalle. Seurannasta ja muusta hoidosta huolehtivat kuitenkin yhteistyössä kaikki yliopistosairaalat päävastuun ollessa potilaan omalla sairaanhoitopiirillä. Tämä on turvannut asiantuntemuksen ylläpidon kaikissa yliopisto- ja keskussairaaloissa ja taannut, että sydänlasten hoito on kansainvälisesti huipputasoa.


Seuraava sivu