Mistä neuvontaa ja tukea perinnöllisyyden selvittelyyn?

Sairauden perinnöllisyyden selvittelyyn tarvitaan asiantuntijoita. Perinnöllisyysneuvontaan hakeutuvien on tärkeää saada myös tukea asian käsittelyyn.

Perinnöllisyysneuvontaa antavat muun muassa yliopistollisten sairaaloiden kliinisen genetiikan yksiköt ja perinnöllisyyspoliklinikat. Sairaaloissa perinnöllisyysneuvontaa voivat lääkärin lisäksi antaa koulutetut perinnöllisyyshoitajat.

Yliopistosairaaloiden tarjoamaan perinnöllisyysneuvontaan tarvitaan lääkärin kirjoittama lähete. Lähetteen perusteella perinnöllisyyslääkäri suunnittelee tarvittavat tutkimukset. Tutkimukset voidaan aloittaa jostakin toisesta kuin lähetteen saaneesta henkilöstä. Yleensä tutkimukset aloitetaan suvun sairastuneesta henkilöstä. Neuvontaa voidaan tarjota vastaanottokäyntien lisäksi etäyhteyksillä, puhelimitse tai kirjeitse.

Tukea perinnöllisyyden käsittelyyn

Potilaat ja heidän omaisensa ja läheiset tarvitsevat tukea todetun perinnöllisen sairauden käsittelyssä ja sopeutumisessa sen tuomaan tilanteeseen. Samoin tukea kaivataan tilanteessa, jossa sairauden geenitausta ei tutkimuksista huolimatta löydy. Perinnöllisyysneuvontaa antavien sekä kyseistä sairautta hoitavien yksiköiden terveydenhuollon ammattihenkilöt kartoittavat tuen tarpeen ja ohjaavat tukea tarvitsevat henkilöt oikean tuenpiiriin.

Ilman lääkärin lähetettä keskustelutukea, opastusta ja tietoa harvinaisista sairauksista ja niiden perinnöllisyydestä tarjoavat Folkhälsan ja Harvinaiskeskus Norio. Folkhälsanin tukipalvelu on suunnattu ennen kaikkea ruotsinkielisille väestölle.

perinnöllisyysneuvonta; perinnöllinen sairaus; geenit; kromosomit; perinnöllisyys

Kyllä

Päivitetty  21.10.2020