Yleistietoa harvinaisista suonipoikkeavuuksista

Suonipoikkeavuudet jaetaan suonikasvaimiin ja suoniepämuodostumiin. Lisääntynyt tietämys niistä on johtanut diagnostiikan ja hoitomuotojen kehittymiseen.

Suonikasvaimiin luokitellaan hemangioomat, jotka ovat melko yleisiä. Harvinaisia suonikasvaimia ovat esim. kaposiforminen hemangioendotelioma ja tufted angiooma.

Suoniepämuodostumat jaetaan hiussuoni-, laskimo-, valtimo- tai imusuoniepämuodostumiin. Myös eri suonityyppien sekamuodot ovat tavallisia. Lisäksi tunnetaan suonipoikkeavuuksiin liittyviä̈ oireyhtymiä̈, kuten esim. Klippel-Trenaunay –oireyhtymä ja Sturge Weber oireyhtymä ja PHACES oireyhtymä.

Suonipoikkeavuuden laajuudesta tai sijainnista riippuen siitä voi aiheutua merkittäviä oireita: kipua, toiminnallista haittaa tai hyvinkin vaikeaa ulkonäköhaittaa. Osaan suonipoikkeavuuksista ja verisuonikasvaimista voi liittyä veren hyytymishäiriöitä.

Suonipoikkeavuuksien syntysyy on tuntematon. Pienessä osassa suonipoikkeavuuksista tunnetaan niihin liittyvä geenivirhe.

Vaikka suonipoikkeavuuksia on tunnistettu jo pitkään, on niiden diagnostiikka ollut varsin epätarkkaa ja hoitomuodot ovat vaihdelleet suuresti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tietämys suonipoikkeavuuksista on lisääntynyt huomattavasti johtaen diagnostiikan ja hoitomuotojen kehittymiseen.

Suonipoikkeavuuksien jako suonikasvaimiin ja suoniepämuodostumiin perustuu kansainvälisen suonianomaliayhdistyksen (Internationa Society for the Study of Vascular Anomalies, ISSVA) luokitteluun vuodelta 2014.

harvinainen sairaus; verisuonet

Kyllä

Päivitetty  5.5.2020