Beckerin lihasdystrofia

Siirry sanastoon

Beckerin lihasdystrofia

Tulosta

Avainsanat: BMD, Becker muscular dystrophy


​Beckerin lihasdystrofia on pojilla esiintyvä lihassairaus, jonka oireet alkavat lapsuudessa tai toisinaan vasta aikuisuudessa. Sairaus johtuu dystrofiiniproteiinin osittaisesta puutoksesta lihaksen solukalvolla. 

Sairauden oireina on liikunnan pulmia, lihasheikkoutta ja –väsyvyyttä sekä lihaskipuja ja -kramppeja. Pohkeet voivat olla paksut. Joskus sairauden ensioireena on sydänlihassairaus, kardiomyopatia.

Laboratoriotutkimuksissa havaitaan selvästi koholla oleva kreatiinikinaasi (CK) –arvo. Diagnoosin varmistamiseksi tutkitaan lihasta (lihasbiopsia) ja/tai tehdään verikokeesta molekyyligeneettisiä jatkotutkimuksia. 

Sairaus on luonteeltaan etenevä, mutta eteneminen on yleensä hitaahkoa ja kävelykyky voi säilyä pitkälle aikuisuuteen. 

Beckerin lihasdystrofiaan ei ole parantavaa hoitoa. Sairauden seuranta ja hoito tapahtuu moniammatillisesti. Liikunta- ja toimintakyvyä ylläpitävä kuntoutus on tärkeää. Sydämen toimintaa tulee seurata säännöllisesti. Tutkimusvaiheessa on uusia lääkehoitoja, joilla sairauden kulkuun pystyttäisiin vaikuttamaan nykyistä tehokkaammin.

Oirekuva

​Lapsuudessa, tai tavallisimmin nuoruudessa tai vasta aikuisuudessa alkava lihasväsyvyys- ja heikkous etenkin raajojen tyviosissa. Pohkeet ovat usein paksut. Lihaskipuja ja –kramppeja voi esiintyä.

Sydänlihassairaus, kardiomyopatia voi olla sairauden ensioire, tai ilmaantua sairauden etenemisen myötä.

Sairauden kantajanaisilla voi olla lieviä lihasoireita ja heillä on myös lisääntynyt alttius sydänsairastavuudelle.

Perinnöllisyys

​Sairaus johtuu dystrofiiniproteiinin osittaisesta puutoksesta lihaksen solukalvolla (dystrofiiniproteiinin täydellinen puutos johtaa vaikeampaan lihassairauteen, Duchennen lihasdystrofiaan). Sairaus periytyy X-kromosomissa vallitsevasti. Sairauden aiheuttava geenivirhe voi olla äidiltä peritty tai ns. uusi mutaatio. Geenivirhettä kantavilla naisilla voi olla lieviä lihasoireita.

Esiintyvyys

​Taudin esiintyvsyys Suomessa on  1: 30000.

Diagnosointi

​Sairauden diagnosoinnin työkaluja ovat:
Kliininen lastenneurologin/neurologin tutkimus
Laboratoriokokeet, erityisesti kreatiinikinaasi-entsyymimääritys
Geenitesti
Lihasbiopsia
ENMG-tutkimus

Potilasjärjestö ja lisätietoja

​Potilasjärjestö: Lihastautiliitto

Lisätietoja sairaudesta: 


Päivitetty