GM2 gangliosidoosi

Siirry sanastoon

GM2 gangliosidoosi

Tulosta

Avainsanat: Beta-heksosaminidaasin puutos, GM2-gangliosidoosi variantti 0 eli Sandhoffin tauti (heksosaminidaasi A:n ja B:n puutos). ORPHA-koodi 796. GM2-gangliosidoosi variantti B eli Tay-Sachsin tauti (heksosaminidaasi A:n puutos). ORPHA-koodi 845. GM2 gangliosidoosi. ORPHA-koodi 309152

Päivitetty 18.11.2020​ Pasi Nevalainen, LT, erikoislääkäri. TAYS Harvinaissairaudet


HEXA- ja HEXB-geenit koodaavat heksosaminidaasientsyymin kaksi osaa α:n ja β:n. Riippuen siitä ovatko en​tsyymin toinen tai molemmat osat virheellisiä, voidaan tauti luokitella eri varianttimuotoihin, joiden kliininen taudinkuva on samanlainen. Heksosaminidaasientsyymin vajaa toiminta johtaa GM2-gangliosidin kertymiseen hermosoluihin, mikä aiheuttaa sairauden. Aikuismuodossa entsyymin toiminnan vajaus on lievä.

Oirekuvaus

​GM2-gangliosidoosin aikuismuoto on monimuotoinen neurologinen häiriö, jossa huomiota herättävin piirre on pikkuaivojen ja motoneuronin häiriö. Tämä johtaa oireyhtymään, joka johtaa spinaalilihasten surkastumista aiheuttavaa sairautta muistuttavaan tilaan. Liikehäiriöitä, jotka toisinaan ovat pääasiallinen oire, todetaan 30-50 prosentilla. Näitä voivat olla vapina, yleistynyt tai paikallinen dystonia, chorea tai parkinsonismi. Lisäksi saatetaan todeta psykoottisia oireita, aksonaalista polyneuropatiaa, autonomisen hermoston toimintahäiriöitä, lievät pyramidaalilöydökset tai silmien liikkeen rajoittuminen ylös-alas-suunnassa. Useimmille potilaille kehittyy vähitellen vaikea kävelyn ongelma ja he joutuvat pyörätuoliin noin 20 vuoden kuluessa. Etenevät puhehäiriöt, jotka ovat pääasiallisesti sekamuotoista dysartriaa, voivat estää kommunikaation. Nielemishäiriöt voivat myöhäisvaiheessa olla henkeä uhkaavia. Aikuismuotoon ei yleensä liity dementiaa tai näköhäiriöitä.

Hoito

​Oireenmukaiset ja tukihoidot.

Perinnöllisyys ja esiintyvyys

​Tauti on autosomissa väistyvästi periytyvä.

Taudin yleisyydestä Suomessa ei ole tietoa.

Lisätietoa

Päivitetty