TAYS – Enheten för sällsynta sjukdomar

​Enheten för sällsynta sjukdomar vid Tammerfors universitetssjukhus har som mål att främja samordning inom vården av patienter som har sällsynta eller ultrasällsynta sjukdomar.

Enheten

  • påskyndar fastställande av diagnos
  • skapar och förtydligar vårdkedjan
  • hänvisar till rätt vårdenhet, stödåtgärder och rehabilitering
  • erbjuder konsultation för yrkesverksamma på hälsovårdsområdet.

Enheten för sällsynta sjukdomar tar inte fysiskt emot patienter, utan behandlar remisser, skickar dem till rätt ställe och sammankallar vid behov en mångprofessionell arbetsgrupp till stöd för diagnostik och behandling.

Diagnostik och vård av patienter sker vid universitetssjukhusets olika specialavdelningar, vid andra sjukhus eller inom bashälsovården efter vad sit​uationen kräver.

Kontaktuppgifter

Vi arbetar med sällsynta sjukdomar måndagar och fredagar.

Läkare Pasi Nevalainen, 050 4019405 pasi.nevalainen@pshp.fi
Sjukskötare Leena Koppanen, 03 311 69368 leena.koppanen@pshp.fi

TAYS – Enheten för sällsynta sjukdomar

Enheten för sällsynta sjukdomar; TAYS

Uppdaterad  14.5.2019