Nationellt samarbete

HUS Enheten för sällsynta sjukdomar  (Hake) verkar i samarbete med experter, forskare och patientorganisationer.

​​​​​​​Samarbetet med patientorganisationer, kamratstöd och erfarenhetsexperter är viktigt för att patienternas åsikter och behov ska bli hörda vid organisering av diagnostik, behandling, uppföljning och stödåtgärder.

Till enhetens viktigaste samarbetspartner hör 

  • ​experter på olika sällsynta sjukdomar inom HUS 
  • enheterna för sällsynta sjukdomar vid övriga universitetssjukhus samt 
  • Social- och hälsoministeriets arbetsgrupp för sällsynta sjukdomar. 

Inom utvecklingen av medicinsk behandling och diagnostik av sällsynta sjukdomar samarbetar vi nationellt med experter och sjukvårdsdistrikt. Särskilt när det gäller sakkunskap om små sjukdomsgrupper krävs fungerande konsultationsnätverk

​För att främja patienternas anpassning samarbetar enheten bl.a. med patientorganisationer, OLKA och Harvinaiskeskus Norio kamratstödsregister.

​​

Föregående sidaNästa sida

 


HUS; sällsyntasjukdom; samarbete; Enheten för sällsynta sjukdomar; sällsynt sjukdom

Uppdaterad  14.5.2019