Hudsjukdomar

I många hudsjukdomar kan symtomen vara närvarande också i andra organ. Hudsymtonen kan vara en del av ett större syndrom. Större delen av de hudsällsynta sjukdomarna är ärftliga.

 
 

På video ​berättar​ överläkare Annamari Ranki vid HUS Hud- och allergisjukhus om sällsynta hudsjukdomar. ​

För närvarande känner vi till över 400 sällsynta hudsjukdomar. I många av dem förekommer utöver hudsymtom även symtom i andra organ, eller så är hudsymtomen en del av ett större syndrom.

Större delen av de sällsynta hudsjukdomarna är ärftliga, dvs. man kan påvisa en tydlig förändring i vissa gener, som orsakar symtomen. Sådana sjukdomar är t.ex. Harlekiniktyos, ärftliga blåssjukdomar (epidermolysis bullosa), ektodermal dysplasi och neurofibromatos 1.

En del sällsynta hudsjukdomar betraktas d​ock inte som ärftliga, t.ex. autoimmuna blåssjukdomar, bindvävssjukdomar, mastocytos, histiocytos, många porfyrisjukdomar och hudlymfom.


N​​​ästa sida

 


sällsynta hudsjukdom; hudsymtomen; hudsjukdomar

Kyllä

Uppdaterad  30.4.2019