Mitralklaffel

Mitralklaffel

Avainsanat: Mitralklaffel. Klaffel.


​Mitralklaffen befinner sig mellan vänster förmak och kammare och har till uppgift att hindra blodet från att gå tillbaka till kammaren. Mitralklaffen kan vara medfött liten, öppna sig dåligt eller ha otillräckligt utvecklade klaffsegel, sensträngar eller klaffmuskler. Felet är mycket ovanligt. Klaffen kan också ha en medfödd spalt, som orsakar läckage i klaffen. Klaffen kan i barnaåldern fungera normalt, men det kan senare utvecklas en s.k. prolaps, då ett av klaffseglen buktar mot förmaket. Det kan också förknippas med läckage.

Symtombeskrivning

En betydande förträngning i mitralklaffen eller om den öppnar sig dåligt orsakar förstoring av vänster förmak och försvårar blodflödet från lungorna. Det kan utvecklas blodträngsel i lungorna och det kan orsaka rosslande, hosta, försnabbad andning och andtäppa. Barnets tillväxt och viktökning kan vara långsammare än normalt. En lindrig eller måttlig klafförträngning kan även vara symtomfri.

Ett betydande läckage i klaffen förstorar vänster förmak och kammare och leder till nedsatt prestationsförmåga.

Ärftlighet och förekomst

Mitralklaffel i tidig barndom är mycket ovanlig, ärftligheten är inte känd. Mitralklaffsprolaps är ganska vanligt efter barndomen och kan förknippas med bindvävssjukdomar som t.ex. Marfans eller Ehlers-Danlos syndrom.

Mitralklaffsprolaps förekommer efter barndomen hos cirka 2,4 procent av befolkningen. Andelen medfödda förträngningar av mitralklaffen är 0,2–0,4 procent att alla medfödda hjärtfel och förknippas ofta med andra fel på hjärtats vänstra sida.

Undersökning

En betydande mitralklaffsförträngning förstorar konturerna av vänster förmak på röntgenbilder. Även i EKG kan man se tecken på belastning av hjärtats vänstra sida. Den egentliga diagnosen erhålls genom ultraljudsundersökning av hjärtat.

​Ett betydande mitralklaffläckage förstorar konturerna både på vänster förmak och kammare på röntgenbilden. I EKG kan man se tecken på belastning av vänster sida. Läckagets omfattning och betydelse bedöms med ultraljudsundersökning.

Uppdaterad  12.4.2019 14.44