Isomerism

Isomerism

Avainsanat: Symmetri


Hos personer som har vänster- eller högersymmetri är organen i bröst- och bukhålan oftast symmetriskt belägna. Vid vänster isomerism är organen i brösthålan av vänstertyp på båda sidor och vid höger isomerism är de av högertyp. Båda dessa missbildningssymtom är förknippade med strukturfel i hjärtat. Vid vänster isomerism är inte hjärtfelet nödvändigtvis så allvarligt, men vid höger isomerism är hjärtfelet ofta mycket komplicerat.

Symtombeskrivning

En avvikelse utanför hjärtat vid höger isomerism är att mjälten saknas, medan det vid vänster isomerism kan finnas flera små mjältar.

I vänster lunga finns det fortfarande som i normal anatomi två lunglober och långa luftrör, medan den högra lungan har tre lober och korta luftrör.

Barnets prognos påverkas i hög grad av rytmstörningar i hjärtat, hjärtfelets allvarlighetsgrad och missbildningar i andra organ utanför hjärtat.

Dessutom kan avsaknaden eller utvecklingsstörningen av mjälten orsaka ständig mottaglighet för infektioner.

Förekomst

Isomerismer är sällsynta (1:10 000 nyfödda barn).

Patientorganisation

Uppdaterad  12.4.2019 14.45