Förmaksseptumdefekt

Förmaksseptumdefekt

Avainsanat: ASD (eng. atrial septal defect). Shuntanslutning.


​​​Förmaksseptumdefekt betyder att det finns ett extra hål i väggen mellan förmaken. Förmaksseptumdefekt är ett vanligt förekommande medfött hjärtfel och går oftast att bota helt. En del av det syrerika blodet som återkommer till förmaket går tillbaka till hjärtats högra sida och vidare till lungorna. Följden av detta är för stor blodcirkulation genom hjärtats högra sida och via lungorna.

Behandling

​Förmaksseptumdefekt ger sällan några symtom före skolåldern. Om hålet är stort, leder det till att volymen i högra delen av hjärtat växer och senare, oftast först i vuxen ålder, till nedsatt funktion på höger sida. Symtom är långsamt ökande andnöd och nedsatt prestationsförmåga. En betydande förmaksseptumdefekt strävar man efter att sluta före skolåldern, men i allmänhet inte förrän barnet är 3–4 år, eftersom hålet kan bli mindre hos vissa barn under de första levnadsåren. Å andra sidan är det ofta inte möjligt att försluta med kateter (via blodkärl) utan operation förrän barnet väger över 15 kg.

Vid slutning via blodkärl förs en kateter via ljumsken till förmakshålet och hålet försluts med en förslutningsanordning som har två skivor. Om hålet är mycket stort i förhållande till barnets storlek eller om det finns flera hål i förmaksväggen kan väggen förslutas endast genom operation. Behandlingsresultaten är utmärkta och i allmänhet kan hjärtat betraktas som helt friskt efter en lyckad förslutning. Efter förslutningsåtgärden följs dock barnpatienter upp då och då under uppväxttiden.

Uppdaterad  12.4.2019 14.44