Öppen artärkanal

Öppen artärkanal

Avainsanat: PDA, ductus. Shuntanslutning


 ​En öppen artärkanal är en normal och nödvändig struktur, som i fosterstadiet förbinder aortan och lungartärstammen med varandra. I fosterstadiet förbigår större delen av blodet lungorna genom denna kanal. Artärkanalen bör stängas av sig själv efter födseln. Om det inte sker, smiter en del av det blod som hjärtat pumpar till aortan via artärkanalen till lungorna. Detta leder till överbelastning av vänstra delen av hjärtat och förhöjd blodcirkulation i lungorna.

Symtombeskrivning

Öppen artärkanal konstateras ofta mycket tidigt. Den orsakar i allmänhet ett säreget, fortlöpande biljud, som påminner om ett motorljud som blir omväxlande blir kraftigare och svagare. Trots att felet oftast ger mycket lite symtom måste artärkanalen stängas om det typiska biljudet hörs. Det förebygger belastning av hjärtat. En öppen artärkanal kan också öka risken för svår inflammation i hjärtats inre hinna (endokardit). Om något fortlöpande typiskt biljud inte hörs, behöver artärkanalen inte stängas och ingen uppföljning behövs heller.

Behandling

Slutning av öppen artärkanal kan i allmänhet göras med kateter via blodkärlet utan operation. Undantag är små prematurbarn, på vilka artärkanalen stängs genom operation, om slutning med läkemedel inte ger resultat. Slutning med läkemedel fungerar endast på prematurbarn. På andra patienter sluts en öppen artärkanal med hjälp av en slutningsanordning eller spiral som förs in via blodkärlet. Behandlingsresultaten är utmärkta och efter slutningen återgår hjärtverksamheten till den normala och varken långtidsuppföljning eller begränsningar behövs.​

Uppdaterad  12.4.2019 14.45