Sjukdomsgrupper

​​​​​​​​​​​​​​​​​​EU:s expertgrupp (EUCERD) delar in sällsynta sjukdomar i sjukdomsgrupper. I denna sektion har finländska experter på sällsynta sjukdomar samlat information om sin sjukdomsgrupps sjukdomar, behandling och forskning. Antalet sjukdomsbeskrivningar ökar efter hand.

​​  ​
​​​​

Organtransplantation är den sista behandlingsmetoden vid en obotlig sjukdom.

Läs mera...


Organtransplantationer​


​​ ​​

Uppdaterad  10.4.2019