Hjärtfelsfrågesport

Dina poäng: 0

Välkommen att testa dina kunskaper om hjärtsjukdomar i en lekfull frågesport!

Frågesporten riktar sig speciellt till ungdomar!

Frågesporten innehåller tio frågor, som alla har fyra svarsalternativ. Under spelet kan du också utnyttja ett halmstrå en gång.

Nu kan du testa till vilken nivå du kommer. Alla strävar förstås efter guru-nivån, men det är inte många som kommer dit!

Gör frågesporten med ett glatt och nyfiket sinnelag! Du kan till och med lära dig något nytt.

Lycklig till!

Aktiv fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga

Ta bort två
Tips

Rätt svar! Rätt svar!

Fel svar! Fel svar!

Du svarade: a
Rätt svar: d

Spelet är slut!

Du fick 0 poäng. Du är text!

Facebook jako
Dina resultat
Börja
Fortsätt
Diplomi