Smärthantering

Smärta av olika slag är välkänt för många med en sällsynt sjukdom. Smärtan kan vara periodisk eller oavbruten och den kan variera i styrka. När den uppträder gör den ont, irriterar, plågar och stör livet på många sätt. Bara vetskapen om att det kan komma en smärtattack kan begränsa livet. Hur kan man dämpa smärtans styrka och effekter? Det lönar sig att söka hjälp i Smärthanteringshuset, som erbjuder forskningsbaserad information om smärttillstånd och smärtbehandling.

På annat håll i Hälsobyn

Med hjälp av Smärthanteringshusets egenvårdsguide lär du dig att bedöma smärtan och stärka din förmåga att hantera smärta. Där finns det också information bl.a. om hur du använder smärtstillande läkemedel på ett tryggt sätt.

Många sällsynta sjukdomar är förknippade med långvarig, kronisk smärta. Smärtan har en omfattande effekt på livet och orsakar många utmaningar i vardagen. Smärtan går inte alltid att ta bort, utan man måste hitta sätt att få den att störa livet så lite som möjligt. Med hjälp av informationen från Smärthanteringshuset kan även den sjukas anhöriga lättare förstå smärterfarenheterna och deras påverkan på vardagslivet.

På annat håll i Hälsobyn

Läs i Smärthanteringshusets sektion Kronisk smärta om de utmaningar som kronisk smärta medför och hur de kan övervinnas med egenvårdsmetoder. Där finns även information om metoder för att behandla kronisk smärta.Uppdaterad  14.5.2019

sällsynt sjukdom; kronisk sjukdom; smärthantering; smärta