Vårda dina resurser

​​​​ Människan är en heltäckande summa av sina delar. Den egna eller en anhörigs sjukdom återspeglas på alla livets delområden och resurser. Det kan kännas som att sjukdomen är det enda aktiva i livet och det tar mycket resurser. En akut sjukdom kräver också mycket koncentration, men för att orka och för att kunna leva med sjukdomen är det ändå skäl att försöka vårda sina egna resurser. Mitt ”sjuka jag” kräver åtgärder, men att sköta om mitt ”friska jags” resurser är också ett stöd för att leva och klara sig med sjukdomen.

Kroppen och sinnet är sammankopplade med varandra. Att se till att man kan koppla av, gå ner i varv eller vila upp sig är viktigt även med tanke på vårdbalansen. Att hitta en lämplig balans mellan belastning och återhämtning kräver ofta att man provar och att man lyssnar på sig själv. Vilken är en lämplig mängd vila i förhållande till sysselsättning, jobb eller rehabilitering? Osäkerhet, värk eller olika behandlingsåtgärder nöter också på de psykiska resurserna. Vilket slags tankar, aktiviteter, samtal eller vila laddar dig psykiskt?

Övning 1: Resurscykeln

Avsätt 30–60 minuter för denna övning. Gå tillbaka till övningen efter en månad och granska delområdena i din resurscykel på nytt.

 1. Rita ett resurshjul i form av en cirkel på ett papper. Markera olika tårtbitar i hjulet för de viktigaste temana och delområdena i ditt liv, till exempel familj, vänner, arbetsliv, jag själv, min kropp, ekonomin, hobbyer.
 2. Dra en linje i varje delområde från cirkelns mitt till kanten på cirkeln. Betygsätt med hjälp av linjen hur nöjd du är med varje delområde på en skala 0–10. Betyget 10 betyder att du är mycket nöjd med det delområdet och då sätter du en punkt på linjen längst ut i kanten av cirkeln. På motsvarande sätt betyder 0 att du är mycket missnöjd och du sätter en punkt där linjen börjar i mitten av cirkeln. Sätt en punkt på varje linje efter hur nöjd du är.
 3. Förena punkterna på de olika linjerna genom att rita en inre ring i cirkeln.
 4. Skugga området som hamnar innanför cirkeln. Det området visar hur mycket resurser du har till förfogande. Ditt eget förhållande (missnöje eller tillfredsställelse) med olika delområden i livet påverkar resurserna mer än ett absolut mätresultat. En person kan till exempel vara mycket nöjd med sin egen ”skräpkondition”, medan en toppidrottare inte är nöjd ens med sitt toppresultat.
 5. Granska ditt eget resurshjul med hjälp av följande frågor:
  • Hur mycket resurser har du?
  • Är dina resurser jämnt fördelade på olika delområden?
  • Hur skulle resan vara om du åkte med en kärra som hade ett sådant här hjul?
  • Hur kan du stärka de livsområden som inte ligger på en tillfredsställande nivå?
  • Vad är det för saker du inte kan påverka, men där du kan påverka din attityd?
  • Vad ger dig glädje och styrka?
 6. Använd följande webbplats till hjälp i bedömning och planering:

Övning 2: Trevliga stunder

En sjukdom kan förändra många vardagliga vanor och rutiner. Även hobbyer eller energigivande trevliga sysslor kan för ett ögonblick glömmas bort eller känns inte längre viktiga. I vardagens små stunder finns det ändå möjligheter att fortsätta njuta av sådant som du värdesätter.

Fundera utifrån din nuvarande situation:

 • Vilken är den minsta tanke eller stund som du fortfarande njuter av?
 • Vilken aktivitet som är viktig för dig kan du fortsätta med?
 • Vilka vänliga tankar har du om dig själv?
 • Med vilka små saker kan du skämma bort eller uppmärksamma dig själv?
 • Vilka nya saker har du märkt hos dig själv de senaste veckorna?
 • Vad annat vill du påminna dig själv om?
​​

Föregåen​de sidaNästa sida

 


resurser; själsförmögenhet; anpassing; själlsyntasjukdom

Uppdaterad  14.5.2019