aivotalo.png

Tjänsten Sällsyntasjukdomar.fi ger mångsidig information om sällsynta sjukdomar och deras behandling. Dessutom erbjuder den stöd till människor i olika åldrar som lider av sällsynta sjukdomar samt till deras anhöriga. Tjänsten har utvecklats av experter inom hälsovården och är alltid öppen för alla, oavsett bostadsort och vårdenhet.

Läs mer om Sällsyntasjukdomar >