Tays Harvinaissairauksien yksikkö

Tampereen yliopistollisen sairaalan harvinaissairauksien yksikön tavoitteena on edistää harvinaista tai ultraharvinaista sairautta sairastavien potilaiden hoidon koordinointia.

Yksikkö

  • nopeuttaa diagnoosiin pääsyä
  • luo ja selkeyttää hoitopolkuja
  • ohjaa oikeaan hoitopaikkaan, tukitoimien ja kuntoutuksen piiriin
  • tarjoaa konsultaatiota terveydenhoitoalan ammattilaisille.

Harvinaissairauksien yksikkö ei fyysisesti vastaanota potilaita, vaan käsittelee lähetteitä, ohjaa niitä oikeaan paikkaan ja tarvittaessa kutsuu koolle monialaisen työryhmän diagnostiikan ja hoidon suunnittelun tueksi.

Potilaiden diagnostiikka ja hoito tapahtuu yliopistosairaalan eri erikoisaloilla, muissa sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa tilanteen mukaan.

Yhteystiedot:

Lääkäri Pasi Nevalainen, 050 4019405 pasi.nevalainen@pshp.fi

Sairaanhoitaja Leena Koppanen, 03 311 69368 leena.koppanen@pshp.fi

harvinainen sairaus; yliopistosairaalat

Päivitetty  1.10.2019