Kansallinen yhteistyö

HUSin ​Harvinaissairauksien yksikkö (Hake) toimii yhteistyössä alan asiantuntijoiden, tutkijoiden ja potilasjärjestöjen kanssa.

​​​​​​​Yhteistyö potilasjärjestöjen, vertaistukijoiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa on tärkeää, jotta potilaiden näkemykset ja tarpeet tulisivat kuulluksi diagnostiikan, hoidon, seurannan ja tukitoimien järjestämisessä.

Harvinaissairauksien yksikön tärkeimpiä yhteistyötahoja oman organisaation yksiköiden ja niiden asiantuntijoiden lisäksi ovat harvinaissairauksien yksiköt muissa yliopistosairaaloissa sekä Sosiaali- ja terveysministeriön Harvinaissairauksien työryhmä.

Harvinaissairaiden hoidon ja diagnostiikan lääketieteellisessä kehittämisessä tehdään kansallista yhteistyötä asiantuntijoiden sekä sairaanhoitopiirien kesken. Erityisesti pienten sairausryhmien asiantuntijuudessa tarvitaan toimivia konsultaatioverkostoja.

Potilaan sopeutumisen edistämiseksi Harvinaissairauksien yksikkö tekee yhteistyötä mm. potilasjärjestöjen, OLKAn sekä Harvinaiskeskus Norion vertaistukirekisterin kanssa.

 


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

harvinainen sairaus; kumppanuus; yhteistyö

Päivitetty