HUS Harvinaissairauksien yksikkö

HUSin Harvinaissairauksien yksikön tehtävänä on edistää harvinaissairauksien diagnostiikkaa, hoitoa ja tutkimusta.

​​HUSin ​​Harvinaissairauksien yksikkö (Hake) on harvinaissairauksien diagnostiikkaa, seurantaa ja hoitoa edistävä yksikkö. Hallinnollisena yksikkönä se ei ota vastaan potilaita, vaan pyrkii tarvittaessa auttamaan oikean hoitopaikan ja asiantuntijan löytämisessä.

Yksikkö edistää harvinaissairaiden tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa, luo edellytyksiä harvinaissairauksien diagnosoinnille sekä kehittää sairastavien hoidon ja seurannan laatua.

Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikköön hallinnollisesti kuuluvan Harvinaissairauksien yksikön toiminta-alue ulottuu kaikkiin ikäryhmiin ja kaikille eri erikoisaloille.

Yksikön tehtävät:

  • sähköisten palvelujen kehittäminen
  • yhteistyö potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa
  • koulutuspäivien järjestäminen
  • osallistuminen harvinaissairauksien hoitopolkuja, hoitokustannuksia ja hoidon sujuvuutta koskevien tutkimusten tekemiseen
  • tukea harvinaissairauksien tautiryhmäkohtaisten ohjelmien syntymistä sekä niiden hakemista eurooppalaiseksi osaamiskeskukseksi.

Yhteystiedot

Mikko Seppänen, osastonylilääkäri, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, p. 050 427 9606, mikko.seppanen(at)hus.fi 

​Paula Juvonen, sairaanhoitaja, p. 050 436 9648, paula.k.juvonen(at)hus.fi


Seuraava sivu

 


 

harvinainen sairaus; hoito; kehittäminen

Päivitetty  22.8.2019