Harvinaissairauksien hoito Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

​Tyks Harvinaissairauksien yksikön tavoitteena on varmistaa, että jokaisella potilaalla on mahdollisuus saada parasta mahdollista hoitoa yhtenäisten käytäntöjen mukaan.

Toimintamallimme perustuu tiiviiseen yhteistyöhön potilasjärjestöjen, terveydenhuollon ja julkishallinnon yksiköiden, tutkimushankkeiden ja yritysten kanssa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Yksiköllämme ei ole omia poliklinikkatiloja, vaan tehtävänämme on ohjata potilaat saamiemme lähetteiden pohjalta oikeaan hoitopolkuun ja auttaa ammattilaisia diagnostiikassa ja välittää informaatiota potilaille hoitomahdollisuuksista, kuntoutuksesta ja mahdollisesti sosiaalietuuksista.

Yksikkömme toiminnasta vastaa koordinaattori Johanna Lempainen (dosentti, erikoislääkäri). Hallinnollisesti kuulumme lasten ja nuorten klinikkaan, mutta koordinoimme sekä lapsi- että aikuispotilaiden hoitoa.

sairaala

Kyllä

Päivitetty  4.3.2019