Albinismin perinnöllisyys

​​Albinismi on perintötekijöistä johtuva harvinainen oireyhtymä. Sairauksien genotyypin ja ilmiasun välisen vastaavuussuhteen ymmärtäminen on haasteellista, sillä saman geenin mutaatiot eli geenivirheet voivat johtaa hyvin erilaisiin ilmiasuihin. Vastaavasti eri geenien mutaatiot voivat tuottaa samankaltaisia ilmiasuja.

Päivitetty   

geenivirheet; perinnöllinen sairaus; perinnöllisyys; geenimuutos