Käsitys itsestäsi

​Sairauden kokemukset saattavat vaikuttaa käsitykseen itsestä ja omista voimavaroista. Ennen niin selkeiltä tuntuvat asiat omassa elämässä tuntuvatkin yhtäkkiä epävarmoilta. Sairauden myötä voi joutua toistaiseksi luopumaan itselle tärkeistä asioista, työstä tai harrastuksista vaivojen, oireiden tai väsymyksen vuoksi. Luopuminen voi tuottaa surua ja elämän eri osa-alueissa tapahtuvat muutokset ahdistavat tai tuottavat epävarmuuden tunnetta.

Itsessä tapahtuvat muutokset etenevät hitaasti, vaikkakin sairauden kokemukset voivat ravistaa itsetuntemusta ja itsetuntoa melkoisen voimakkaastikin. Jos sairaus on edennyt pikkuhiljaa, on ehtinyt sopeutua ja ehkä hyväksyäkin pikku hiljaa sairauden arkea. Jos taas sairastuminen on tapahtunut nopealla tahdilla, voi itsetuntemus heikentyä hetkeksi. Käsitys pärjäämisestä, selviämisestä ja omista vahvuuksista voivat olla koetuksella.

Sairauden hyväksymisen myötä voi pikkuhiljaa alkaa tutustumaan itseensä uudella tavalla. Sairaus voi muuttaa monia arkeen liittyviä asioita, omaa ajattelua ja olemisen tapoja. Sairaus voi jopa selkiyttää omia arvostuksia ja itselle tärkeitä asioita. Kun kaikki ei olekaan enää itsestään selvää, kertovat monet arvostavansa pieniä hetkiä ja lähimmäisiä ihan uudella tavalla.

Sairauden ja sairastamisen polulla kannattaa antaa aikaa sopeutumiselle ja ajatusten uudelleen jäsentymiselle. Armollisuus ja sinnikkyys voivat olla itsetutkimuksen kumppaneita. Millainen minä nyt olen? Mitä arvostan itsessäni ja elämässäni tässä erilaisessa elämänvaiheessani? Mitä merkityksellistä kuuluu edelleen arkeeni? Mitä haluan vaalia? Sairastuminen voi jopa lisätä itsetuntemusta ja käsitystä omista voimavaroista, kunhan aikaa on kulunut riittävästi ja sairauden kanssa on oppinut elämään.

Harjoitus 1: Omat vahvuudet

Mieti itseäsi ja persoonaasi. Mitkä ovat sinun voimavarasi ja vahvuutesi? Mikä sinulle on luonteenomaista? Minkä eteen olet tottunut jopa ponnistelemaan, koska tiedät selviäväsi ja olevasi omimmillasi?

Varaa aikaa 10-30 minuuttia omien vahvuuksiesi pohdinnoille juuri nyt tässä elämänvaiheessa:

  • Millaisissa asioissa tiedät pärjääväsi?
  • Mikä on sinulle luonteenomaista silloinkin kun edessä on vastoinkäymisiä?
  • Mihin voit itsessäsi useimmiten luottaa?
  • Mikä sinua kannattelee vaikeinakin hetkinä?
  • Mikä vahvuus sinussa helpottaa tai auttaa uuteen tilanteeseen suhtautumisessa?
  • Mitä sanot hiljaa itsellesi tiukkoina hetkinä ja silloin kun tiedät tarvitsevasi voimavarojasi?
  • Mikä sujuu ja toimii edelleen sairaudesta huolimatta?

Oppaan alkuunSeuraava osio

 

 

Päivitetty  15.8.2018