Yleistä vertaistuesta

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuen avulla voi saada tietoa, tukea ja uskoa sekä toivoa tulevaisuuteen vaikeissakin tilanteissa.

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan samankaltaisessa tilanteessa elävien ja samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten keskinäistä tukea, apua ja kokemusten jakoa.

Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, ja sen arvoja ovat tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioitus.

Lisätietoa:

​​ Löydä vertaistukea

Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen, jota voi etsiä täältä.

​​

Seura​ava sivu

 


 

Päivitetty  24.1.2019