Suomalainen jalkaklubi

Jalkaklubi on perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin yhteisesti perustama klinikka, joka toimii ilman ajanvarausta kerran viikossa kahden tunnin ajan. Jalkaklubi toimii aina sairaalan ulkopuolella, jotta hoitoon hakeutuminen olisi mahdollisimman helppoa.

Jalkaklubilla hoidetaan alaraajojen turvotusperäisiä iho- ja haavaongelmia. Jalkaklubilla jäseniä hoidetaan yhteisöllisesti. Jalkaklubin tavoitteena on hoitaa näyttöön perustuen lähinnä laskimoperäisiä alaraajahaavoja, jalkojen turvotusta ja siitä johtuvia iho-ongelmia. Jalkaklubilla annetaan lisäksi ohjausta ja neuvontaa, miten hakeutua oikeaan hoitopaikkaan.

Jalkaklubilla kutakin jäsentä hoidetaan yksilöllisesti, mutta yhteisessä tilassa muiden jäsenten kanssa. Halutessaan saa myös yksityisen hoitotilan. Jäseniä ohjataan ja rohkaistaan ottamaan itse vastuuta omien jalkojensa ja haavan hoidosta sekä jakamaan kokemuksiaan jalkaongelmistaan muiden jäsenten kanssa.

Kokonaisvaltaisen hoidon tarve kartoitetaan tavallisesti ensimmäisellä käyntikerralla. Jalkaklubilla kaikki jäsenet huomioidaan tasapuolisesti.

"Hyvän jalan hoitojärjestelmä"

"Hyvän jalan hoitojärjestelmä" ylläpitää jalkojen terveyttä ja ennaltaehkäisee uusia vaivoja. Jalkaklubi keskittyy terveyden edistämiseen, ohjaukseen ja ennaltaehkäisyyn pitkäjänteisesti. Jokaisen jäsenen jalat tarkastetaan säännöllisesti kolmen kuukauden välein, jotta varmistetaan hoidon jatkuvuus.

Jalkaklubille voi tulla, jos pääsee itsenäisesti liikkumaan tai saattajan kanssa, jos on liikuntarajoitteinen tai muistisairas. Jalkaklubille voidaan ohjata ihmisiä terveydenhuollon, sairaanhoidon tai sosiaalihuollon eri toimipaikoista.

Odottaessa pääsyä hoitajan luo vapaaehtoistyöntekijät tarjoilevat kahvia ja virvokkeita ja samalla voi tutustua muihin jäseniin. Jalkaklubin toimintaan voi myös itse osallistua vapaaehtoistyöntekijänä ja kehittää sitä yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.


Edellinen sivu

 


 

Päivitetty  24.1.2019