Siirry sivun sisältöön

Haavaa sairastavan potilaan omaishoidontuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai läheisen avulla.

Enemmistö omaishoitajista on itse yli 65-vuotiaita. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kokonaistilanteen yksilölliseen arviointiin.

Ratkaisevaa on, miten paljon henkilö tarvitsee päivittäistä henkilökohtaista hoitoa, ohjausta ja valvontaa peseytymisessä, ruokailussa, liikkumisessa, pukeutumisessa, WC-toimissa sekä muissa terveyden- ja sairaanhoidollisissa hoitotoimenpiteissä. Terveyden- ja sairaanhoidollisiin hoitotoimenpiteisiin kuuluvat muun muassa lääkitys ja haavanhoito.

Etuuden saamisen arviointi tapahtuu tavallisesti kotikäynnillä omaishoidettavan ja omaishoitajan haastatteluista ja havainnoinnista. Tukea myönnettäessä laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kirjoitetaan hoitajan ja kunnan välinen toimeksiantosopimus. Omaishoidon tuen arvioinnissa voidaan käyttää apuna muun muassa toimintakykyä ja muistia kuvaavia mittareita, lääkärinlausuntoja sekä muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja.

Tietoa omaishoidon tuesta, hakemisesta, hoitopalkkioista ja muista oikeuksista saat yleensä kotikunnastasi ja löydät myös kotikuntasi internetsivuilta.

Päivitetty 26.5.2021