Siirry sivun sisältöön

Ammattilaiset haavaa sairastavan tukena

Haavanhoidossa on tärkeää noudattaa annettua ohjeistusta. Kotona tapahtuva haavanhoito edellyttää omahoitoon sitoutumista ja hoitotarvikkeiden säilyttämistä puhtaasti ohjeiden mukaan.

Haavan suihkutusmahdollisuus ja kodin puhtaus voivat vaikuttaa haavan paranemiseen. Siivousasiat, kodin tavaramäärään liittyvät raivausasiat sekä myös asunnottomuus ovat ensi sijassa paikallistason sosiaalitoimen kysymyksiä. Niissä ollaan yhteydessä oman alueen lähellä oleviin toimijoihin. Ensisijaisesti lähetteen kirjoittaja ja paikallisen tason toimijat laittavat vireille näihin asioihin liittyviä puutteita asiakasta kunnioittaen.

Voit arkailematta pyytää taloudellisissa asioissa oman hoitopisteesi ammattilaisten ohjausta. Voit myös pyytää apua, kun haluat ottaa yhteyden alueesi sosiaaliohjaajaan tai sen sairaalan sosiaalityöntekijään, missä olet hoidettavana.

Osastohoidossa ollessasi voit pyytää sairaalan sosiaalityöntekijää antamaan tietoa, ohjaamaan ja auttamaan hakemusten täyttämisessä. Osastohoidon jälkeen sinun tulisi ottaa yhteys oman tukisairaalasi tai oman alueesi sosiaaliohjaajaan tai sosiaalityöntekijään. Hän voi tulla kotiin arvioimaan, ohjaamaan ja auttamaan sinua jatkohakemusten ja mahdollisten maksusitoumusten tekemisessä.

Halutessasi voit antaa luvan sinua hoitavalle yksikön olla yhteydessä muihin hoitoosi osallistuviin tahoihin. Näin asiat voivat edetä joutuisammin ja voidaan välttää päällekkäistä työtä.

Päivitetty 26.5.2021