Haavaa sairastavan potilaan vertaistuki

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuen avulla voi saada tietoa, tukea ja uskoa sekä toivoa tulevaisuuteen vaikeissakin tilanteissa.

​​​​

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan samankaltaisessa tilanteessa elävien ja samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten keskinäistä tukea, apua ja kokemusten jakoa.

Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, ja sen arvoja ovat tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioitus.

Päivitetty  26.5.2021

Kyllä