Haavan paranemistavat ja -vaiheet

Vain ihon pintakerrokseen ulottuvat, vamman aiheuttamat haavat paranevat itsestään ihon apuelinten epiteelisolujen pystyessä parantamaan haavan pohjalta käsin.

​​​​Myös pinnallisiin haavoihin voi liittyä yksilöllistä arpimuodostusta ja esimerkiksi ns. asfaltti-ihottumiin traumaattista tatuaatiota, joka aiheuttaa jatkossa esteettisiä ongelmia.

Ruhjevammoissa päällepäin näkyvä haavan koko ei välttämättä kerro koko vamman laajuutta. Tuolloin tilannearviossa on huomioitava erityise​sti vamman syntytapa.

Verenvuoto

Haavan synnyn jälkeen verenvuodon loppuminen tapahtuu veri​suonten supistumisen ja erilaisten hyytymän syntyyn vaikuttavien solujen avulla. Niillä potilailla, joilla on käytössä veren hyytymisen estolääkkeitä, haavat voivat vuotaa kauemmin kuin ilman kyseisiä lääkkeitä olevilla potilailla.

Esimerkiksi leikkauksiin valmistauduttaessa ohjeistetaan potilaalle usein, jatkaako hän kyseisiä lääkkeitä vai tauotetaanko ne. Hoitoon osallistuvat henkilöt antavat näistä ohjeet etukäteen.

Jos vamman seurauksena on vaurioitunut suurempi suoni, saattaa olla aiheellista puhtaalla siteellä haavan peittämisen jälkeen puristaa haavan aluetta, kunnes esimerkiksi ambulanssin henkilökunta on saapunut paikalle. Jos haava on raajassa ja vuotaa runsaasti, tulee kyseinen raaja nostaa aina reiluun kohoasentoon vuodon hillitsemiseksi.

Haavan paranemisvaiheet

Haavan paranemiseen liittyy useita eri vaiheita.

Tulehdusvaihe

Tulehdusvaiheessa (puhutaan myös inflammaatiovaiheesta) alkaa haavan paraneminen, ja tämä vaihe kestää 1–6 vuorokautta. Inflammaatio ei tarkoita bakteerin johdosta tulehtunutta haavaa, vaikka haavan reunoissa saattaakin olla tässä vaiheessa turvotusta ja hiukan punoitustakin.

Korjausvaihe

Solujen uusiutuessa alkaa ns. korjausvaihe, jolloin ihon haavan kohtaan kehittyy uutta ihon pintasolukkoa eli epiteeliä ja haava sulkeutuu. Jos haavapinnat eivät ole vastakkain, vaan kudosta puuttuu väliltä, syntyy pintaan ns. granulaatiota, joka on merkki pinnan uudelleen verisuonituksesta (ja jonka päälle ihosiirre on helppo saada kiinnittymään). 

Suoraan sulkeutuva haava alkaa vahvistua kollageenin tullessa haavaan. Tässä vaiheessa kuluu ensimmäiset pari viikkoa.

Kypsymisvaihe

Haavan paranemisen kypsymisvaihe alkaa 2–3 viikkoa haavan synnystä ja jatkuu seuraavat 6–12 kuukautta. Tänä aikana haavaan muodostuu arpi, joka alussa saattaa olla punertava ja ihosta koholla, mutta kypsyy lopulta kapeaksi vaaleaksi viivaksi, ellei potilaalla ole arpitaipumusta tai haava pääse venymään (esimerkiksi ison nivelen päällä liikkuvassa kohdassa oleva arpi).

Arven kypsymiseen voidaan vaikuttaa tämän ensimmäisen vuoden aikana arpituotteilla.​

Vammahaavan sulku

Vammahaava tulisi sulkea alle puolen vuorokauden sisällä sen tulosta. Vammahaavaa ei voida aina sulkea suoraan ompelemalla, jos haava on esimerkiksi syntynyt eläimen puremisesta tai on likainen tai tulehtunut tai hoitoon pääsy on pitkittynyt. Silloin haava voidaan jättää avoimeksi, ja se suljetaan myöhemmin avoimena hoitamisen jälkeen. 

Jos haavaan liittyy selkeää kudospuutosta, voidaan se leikkauksessa korjata joko ihosiirteellä tai erilaisilla plastiikkakirurgin tekemillä kielekkeillä.

Haavan paranemista hidastavia tekijöitä

Haavan paranemiseen vaikuttavista tekijöistä yleisiä hidastavia tekijöitä ovat muun muassa heikentynyt verenkierto (esim. valtimokovettumatauti), aliravitsemus, runsas kortisonin käyttö, aiempi sädehoito tai sokeritauti.

Paikallisista hidastavista tekijöistä tärkeimpiä ovat asiantuntematon haavan hoito, vierasesineet, verenpurkautuma haavassa ja tulehdus.

Kirurginen haavan sulku luo edellytykset kapean arven muodostumiselle. Jos haavaa ei hoideta kirurgisesti tai siihen ilmaantuu sen paranemista hidastava tekijä, esimerkiksi tulehdus, tulee arvesta helposti leveä. Yksilöllinen arpitaipumus vaikuttaa arven lopulliseen kokoon.

Arven muodostuminen

Arven muodostuminen on yksilöllistä eikä etukäteen voi sanoa millaiseksi arpi kehittyy​​. Arven kehitys voi jatkua pitkään, jopa vuosia. Suurin osa arvista ei tarvitse erillistä hoitoa.​​​​

Haava (kuva)

Haavavaiheessa iho on rikki, haava voi erittää tai siinä voi olla rupea.​

Tuore arpi (kuva)

Alkuun arpi voi olla punertava ja koholla. Siihen saattaa liittyä kiristävää tunnetta ja kutinaa.

Kypsyvä arpi (kuva)

Arven "kypsyessä" se saattaa tummua. Arven paranemiseen voi liittyä kutinaa.​

Pysyvä arpi (kuva)

Ajan kanssa arpi vaalenee ja pehmenee.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  23.1.2019