Haavan paranemista heikentävät tekijät

Haavan paranemista voivat heikentää monet tekijät.

​Paranemisen kannalta on oleellista, että kaikki haavan paranemista häiritsevät tekijät selvitetään ja korjataan. Haavapotilas onkin aina kokonaisuus, ei vain "pelkkä" haava.

Haavan paranemisessa myös potilaan omahoidolla on merkittävä osuus.

Ammattilainen voi auttaa haavan paranemista vain tiettyyn pisteeseen saakka, ja paranemiseen tarvitaan ammattilaisen ja potilaan yhteistä ponnistelua.

Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa systeemisiin eli potilaan kokonaisuuteen liittyviin tekijöihin sekä paikallisiin eli haavaan liittyviin tekijöihin.

Systeemitekijöitä ovat muun muassa potilaan ikä, perussairaudet ja niihin liittyvät hoidot, ravinto ja elämäntavat, kuten tupakointi ja liikunta. Keuhko- ja sydänsairaudet, verisuonisairaudet, anemia, diabetes ja alaraajaturvotus häiritsevät haavan paranemista. Tupakointi on myös haitallista; yhden tupakan polttaminen aiheuttaa pienten verisuonten supistumisen noin 90 minuutiksi. Myös ylipaino, vajaaravitsemus ja liikkumattomuus pidentävät haavan paranemiseen tarvittavaa aikaa.

Paikallisia haavan paranemista häiritseviä tekijöitä ovat muun muassa haavatulehdus, haavan seudun verenkierto, kudosturvotus, kuollut kudos tai liiallinen tai liian vähäinen kosteus haavassa.

Lisätietoa:

Om​aho​​ito​​


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  23.1.2019