Yleistä valtimoperäisestä haavasta

Verenkierto arvioidaan kaikilta potilailta, joilla on alaraajahaava. Keinot ovat yksinkertaiset. Mikäli lääkäri havaitsee alaraajojen pulssien ja verenpaineen tutkimuksissa epäilyn valtimoverenkiertohäiriöstä, hän tekee kiireellisen lähetteen verisuonikirurgin arvioon.

Huonosti paranevien haavojen vuoksi on syytä hakeutua hoitoon, eikä haavoja saa jäädä hoitamaan itsekseen. Ensin hakeudutaan terveyskeskuslääkärin, kotihoidon lääkärin tai yksityispuolen lääkärin vastaanotolle ja sitä kautta arvioidaan erikoissairaanhoidon tarve.

Huonon verenkierron mahdollisuus tulee ottaa huomioon kaikissa polven alapuolisissa huonosti paranevissa haavoissa.

Tyypillisimmillään valtimoperäinen haava kehittää mustaa katetta ja haava laajenee ja syvenee paikallishoidosta huolimatta.

Bakteeritulehdus yhdessä huonon verenkierron
kanssa voi aiheuttaa tilanteen nopean huononemisen.

​Kuva (Valtimoperäinen haava varpaissa)

 

Kuva: Valtimoperäinen haava varpaissa.

Jos valtimopulssit jalkaterissä eivät tunnu tai nilkka-olkavarsipainemittauksen arvo (ns. ABI-arvo) on alle 0,9, on syytä tehdä kiireellinen lähete verisuonikirurgin arvioon.

Lisätietoa:

Dopplerlaitteen käyttö perusterveydenhuollossa (Käypä hoito)

Valtimoiden tutkimukset erikoissairaanhoidossa

Verisuonikirurgian poliklinikalla tehdään mittauksia, kuten nilkka- ja varvaspainemittaukset. Mahdollisia jatkotutkimuksia ovat magneettitutkimus, tietokonekerroskuvaus ja ultraääni. Näiden tutkimusten avulla voidaan suunnitella verenkiertoa parantavia toimenpiteitä.


Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  23.1.2019