Verisuonitautien riskitekijöiden hoito

​Verisuonitoimenpiteiden ohella valtimotukosten riskitekijöiden hoito on välttämätöntä hoitotulosten ylläpitämiseksi ja myös sydän- ja aivovaltimotapahtumien ehkäisemiseksi.

​​

Riskitekijöitä, joihin voi vaikuttaa, ovat tupakointi, kohonneet kolesteroliarvot, diabetes ja kohonnut verenpaine.

Pysyvänä lääkityksenä on elinikäisesti vähintään yksi veren hyytymistaipumukseen vaikuttava lääke, tavallisimmin asetyylisalisyylihappo 100 mg vuorokaudessa. Suonensisäisten toimenpiteiden, pallolaajennuksen ja stenttauksen (metalliverkkoputken asettaminen suonen seinämän tueksi) jälkeen käytetään kaksi lääkettä ohjeen mukaan määräaikaisesti.

Tupakoinnin lopettaminen on äärimmäisen tärkeää hoitotuloksen säilymisen ja muiden valtimotapahtumien ehkäisyn kannalta. Tupakoinnin lopettaminen onnistuu vuosikymmentenkin tupakoinnin jälkeen, mutta usein tarvitaan tukea.

Veren LDL-kolesterolin tavoite on alle 1,8. Statiini-ryhmän kolesterolilääkkeet ovat tehokkaimpia, ja niillä on kolesteroliarvojen laskemisen lisäksi muitakin verisuonille edullisia vaikutuksia. Diabeteksen puhkeamista voi ehkäistä liikunnan ja ruokavalion avulla. Diabeetikoilla hyvä hoitotasapaino ehkäisee valtimotapahtumia.

Verenpaineen hoitokeinoja ovat suolan käytön rajoitus ja herkästi myös verenpainetta alentavat lääkkeet. Verenpainetavoite on vähintään alle 140/90 mmHg, omamittauksissa keskimäärin alle 135/85 mmHg. Diabeetikoilla tavoite on alle 130/80 mmHg (kotimittaus 125/75mmHg). Tavoitetta harkitaan yksilöllisesti etenkin hyvin korkea ikä huomioon ottaen. Verenpainetta kannattaa seurata myös omatoimisesti.

Lisätietoa:


Edellinen sivu

 


 

Päivitetty  25.1.2019