Jalkojen haavariskin arviointi

Jalkojen riskiluokituksella arvioidaan jalkojen terveyttä. Jalkojen riskiluokitus ennustaa riskiä saada jalkoihin pitkäaikainen jalkahaava.

Jalkojen riskiluokkaa määriteltäessä tutkitaan jalkojen tunto, verenkierron riittävyys, jalkojen rakenne ja nivelten toiminta. Aikaisemmat pitkittyneet haavat sekä tehdyt amputaatiot vaikuttavat myös riskiluokituksen määräytymiseen. Riskiluokitusta käytetään yksilöllisen ohjauksen ja seurannan suunnitteluun.

​Riskiluokka 0 - pieni riski

Kuulut pienen riskin ryhmään, jos sinulla ei ole todettu tunnon heikentymistä.

Toimintaohjeet riskiluokkaan 0 kuuluville:

 • Jos sinulla ei ole todettu jaloissa diabeteksen aiheuttamia ongelmia ja jos pystyt itse huolehtimaan jalkojen päivittäisestä huollosta, et tarvitse säännöllisiä jalkaterapiapalveluita.
 • Jos sinulla on jaloissa muita jalkojenhoidollisia ongelmia tai vaikeutta hoitaa jalkojasi itse, tarvitset terveydenhuollon ammattilaisen arvion tilanteesta ja hoidosta.
 • Jatka hyvää diabeteksen hoitoa, kiinnitä huomiota myös valtimoterveyttä edistäviin elintapoihin ja pidä myös verenpaine ja veren kolesteroli kunnossa. 

Riskiluokka 1 - kohtalainen riski

Kuulut tähän riskiryhmään, jos jalkojesi tunto on heikentynyt, mutta jaloissasi ei ole todettu rakenteellisia tai nivelten toiminnallisia ongelmia tai verenkierron häiriöitä.

Toimintaohjeet riskiluokkaan 1 kuuluville:

 • Jaloissasi todetun tuntoaistin heikentymisen vuoksi et voi enää luottaa siihen, että saat tunnon kautta viestiä jalkoihin kohdistuvista vammoista. Omahoidossa jalkojen säännöllinen tutkiminen päivittäin on tärkeää.
 • Jos sinulla ei ole jalkojenhoidollisia ongelmia ja pystyt hoitamaan jalkojasi itse, et tarvitse usein toistuvia käyntejä jalkaterapeutin tai jalkojenhoitajan vastaanotolla.
 • Olisi kuitenkin tärkeää, että jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja tutkisi jalkojesi kuntoa kerran vuodessa. Tunnon heikentymisen lisäksi jalkoihisi voi kehittyä muitakin ongelmia.
 • Hoida diabetesta mahdollisimman hyvin, kiinnitä huomiota valtimoterveyttä edistäviin elintapoihin ja pidä verenpaine ja kolesteroli kunnossa. Näin voit pysäyttää lisäsairauksien etenemisen.

Riskiluokka 2 - suuri riski

Kuulut tähän riskiryhmään, jos sinulla on todettu jaloissa tunnon heikentymistä ja muutoksia jalkojen rakenteessa, nivelten toiminnassa tai verenkierrossa tai kaikilla näillä alueilla.

Toimintaohjeet riskiluokkaan 2 kuuluville:

 • Jalkojen omahoidosta huolehtiminen ja päivittäinen jalkojen tutkiminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan, sillä jalkojesi haavautumisriski on suuri.
 • Lisäsairauksien etenemisen estäminen on mahdollista hyvällä diabeteksen hoidolla ja pitämällä verensokerin lisäksi verenpaine ja veren kolesteroli kunnossa ja lopettamalla mahdollinen tupakointi.
 • Jalkojen rakenteellisten ja toiminnallisten ongelmien vuoksi saatat tarvita apuvälineitä, kuten yksilöllisiä pohjallisia ja varpaiden asennon korjaajia ja suojia. Muutostarpeet jalkineisiin tai erityisjalkineiden tarve on mahdollista.
 • Tarvitset jalkaterapeutin tai jalkojenhoitajan säännöllistä seurantaa. Käyntien määrä riippuu jalkaongelmien laadusta ja siitä, miten pystyt itse huolehtimaan jaloistasi.

Riskiluokka 3 - erittäin suuri riski

Kuulut tähän riskiryhmään, jos jaloissasi on ollut aikaisemmin pitkittynyt haava, vaikka se olisi parantunut. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne, joille on tehty amputaatio diabeteksen vuoksi.

Toimintaohjeet riskiluokkaan 3 kuuluville:

 • Haavan uusiutumisen riski on suuri. Ellet tiedä, selvitä yhdessä ammattilaisen kanssa, mitkä olivat ne syyt, jotka johtivat aikaisempaan haavaan tai amputaatioon.
 • Jalkojen omahoidosta huolehtiminen ja päivittäinen jalkojen tutkiminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan.
 • Lisäsairauksien etenemisen estäminen on mahdollista hyvällä diabeteksen hoidolla ja pitämällä verensokerin lisäksi verenpaine ja veren kolesteroli kunnossa ja lopettamalla mahdollinen tupakointi.
 • Haavan umpeutumisen tai amputaation jälkeen kävelyysi, jalkojen rakenteeseen ja nivelten toimintaan on voinut tulla huomattavia muutoksia. Näiden vuoksi tarvitset mahdollisesti erilaisia apuvälineitä, kuten yksilöllisiä pohjallisia ja varpaiden asennon korjaajia ja suojia. Muutostarpeet jalkineisiin tai erityisjalkineiden tarve on mahdollista.
 • Tarvitset jalkaterapeutin tai jalkojenhoi​tajan säännöllistä seurantaa. Käyntien määrä riippuu jalkaongelmien laadusta ja siitä, miten pystyt itse huolehtimaan jaloistasi.
 

Päivitetty  23.1.2019