Jalkahaavojen ehkäisyyn vaikuttavat tekijät

​Säännöllinen liikunta, valtimoterveyttä edistävä ja verensokeria tasaava ruokavalio, tupakoimattomuus ja alkoholin käytön kohtuullisuus ovat diabeteksen hyvän hoidon perusta.

​​Verensokerin, verenpaineen sekä rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden tavoitteellinen ja tehokas hoito ehkäisevät diabetekseen liittyvien lisäsairauksien kehittymistä ja vähentävät jalkahaavojen kehittymisen riskiä.

Oman hoitopaikan vastuulle kuuluu järjestää jalkojen perushoidon ohjaus ja neuvonta. Ohjauksen tavoitteena on, että diabeteksen sairastunut tunnistaa mahdolliset jalkojen ongelmat ja ymmärtää niiden syntymiseen vaikuttaneet tekijät. Asiantuntijan kanssa selvitetään, onko ne hoidettavissa omahoidolla vai tarvitaanko niiden hoitoon myös asiantuntija-apua.​

Diabetesta sairastavan tehtävä on huolehtia säännöllisestä omahoidosta sekä jalkojen kunnon seurannasta. Tietämys, koska tulee hakeutua apuun ja kenen luo, on jalkojenhoidon ohjauksessa myös keskeinen asia, josta tulee keskustella.

Lisätietoa:

Muistisairaudet, heikentynyt näkö, kömpelyys ja alentunut liikuntakyky voivat vaikuttaa jalkojen omahoitoon.


Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  23.1.2019