Terveydenhuolto ja potilas

Terveydenhuollon ammattilaisen vastuulla on haavan parantumisen jälkeinen sekä uusien haavojen ennaltaehkäisyn ohjeistaminen. Diabetesta sairastavalla potilaalla on vastuu jalkojen omahoidosta sekä velvollisuus hakeutua hoitoon uudelleen tarvittaessa.

​Terveydenhuollon vastuu

Pitkittyneen haavan jälkeen kyseessä on aina korkean riskin henkilö. Haavan uusiutumisriski on suuri. Terveydenhuollon ammattilaisten vastuulla on

  • haavan parantumisen jälkeinen ohjaus, kuten mihin asioihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota ja milloin hakeutua vastaanotolle
  • jalkojen tutkiminen jokaisella vastaanottokäynnillä
  • jalkojenhoidon säännöllinen ohjaus
  • jalkaterapiapalvelujen järjestäminen niitä tarvitseville
  • apuvälineiden toimivuuden ja laadun varmistaminen
  • toimiva hoitopolku, joka mahdollistaa oikea-aikaisen pääsyn oikealle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Diabetesta sairastavan vastuu

Jalkojen omahoito on perusta, joka tukee oman hoitajan ja lääkärin sekä jalkojenhoidon ammattilaisen antamaa hoitoa ja neuvontaa. Jalkojenhoidossa käynnit eivät yksin auta ilman omahoitoa.

Haavan paranemiseksi ja haavan uusiutumisen ehkäisemiseksi on saatettu tehdä apuvälineitä. Jalkojenhoidot ja kovettumien poisto eivät auta, elleivät apuvälineet ole käytössä ja ihon hoito kunnossa.

  • Tehtyjä apuvälineitä tulee käyttää päivittäin, aina kun liikutaan.
  • Jalkaterapeutin tai jalkojenhoitajan säännöllisten seuranta- ja hoitokäyntien määrä riippuu jalkaongelmien laadusta ja siitä, miten pystyt itse huolehtimaan jaloistasi.
  • Haavan uusiutumisen ehkäisemiseksi tulee hoitopaikan kanssa sopia, keneen ja milloin otetaan yhteyttä mahdollisissa uusissa ongelmissa. Varhain aloitettu hoito tehoaa parhaiten.

Edellinen si​vuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  23.1.2019