Jalkahaavoihin altistavat ja laukeisevat tekijät

Diabeettiselle jalkahaavalle altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi pitkään jatkunut korkea sokeritasapaino ja diabeteksen pitkä kesto. Diabeettiselle jalkahaavalle laukausevia tekijöitä voivat olla erilaiset vammat.

Jalkahaavalle altistavat tekijät

 • pitkään jatkunut korkea sokeritasapaino
 • diabeteksen pitkä kesto
 • jalkojen heikentynyt verenkierto
 • hermojen vauriot ja jalkojen alentunut tunto
 • jalkojen asentovirheet
 • nivelten muutokset
 • tupakointi
 • munuaisten vajaatoiminta
 • heikentynyt näkökyky
 • aikaisempi jalkahaava.

Jalkahaavan laukaisevat tekijät

Useimmiten altistavat tekijät eivät yksin saa aikaan vakavia ongelmia, vaan tarvitaan jokin lisäsyy eli laukaiseva tekijä, joka käynnistää varsinaiseen jalkaongelmaan johtavan tapahtumaketjun.

Tavallisia laukaisevia tekijöitä ovat mekaaniset vammat, lämpöön liittyvät vammat tai ihoa syövyttävien tuotteiden aiheuttamat vammat.

​Mekaaninen vamma

Mekaanisesta vammasta on kyse, kun

 • kivi tai muu vierasesine kengässä hiertää huomaamatta haavan jalkaan, jossa tunto on alentunut
 • paljain jaloin kävellessä astutaan esimerkiksi kiven, lasinsirun, nastan tai naulan päälle
 • kynsien leikkauksen yhteydessä syntyy haava
 • omatoiminen kovettumien ohentaminen, vuoleminen tai repiminen aiheuttaa vamman
 • epäsopivat kuten liian kapeat tai lyhyet kengät aiheuttavat ihorikon

Lämpöön liittyvä vamma

 • Lämpöön liittyviä vammoja ovat
 • palovamma kuumasta vedestä
 • palovammat saunassa
 • palovammat nuotion aiheuttamasta kuumuudesta tulisijasta
 • palovammat lämmityslaitteista tai
 • paleltumavammat

Syövyttävästä tuotteesta aiheutuva vamma

Ihoa syövyttävien tuotteiden aiheuttaman vamman voivat aiheuttaa esimerkiksi

 • känsän ja syylien poistoaineet

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  23.1.2019