Diabeettiset haavat

Diabeettisella jalkahaavalla tarkoitetaan nilkan tai jalkaterän haavaa, joka syntyy jalkojen hermomuutosten, heikentyneen valtimoverenkierron tai jalkaterän poikkeavan kuormituksen tai kaikkien näiden tekijöiden seurauksena. Diabetekseen liittyvien jalkahaavojen ehkäisy ja hyvä hoito edellyttävät hyvää yhteistyötä diabetesta sairastavan ja häntä hoitavan moniammatillisen tiimin kesken sekä hyvin toimivaa alueellista hoitoketjua.


pic Diabetes ja jalkahaavat

Pitkäaikaisesti korkea verensokeri voi aiheuttaa jalkoihin hermomuutoksia ja verenkierron heikentymistä, jotka altistavat jalkahaavoille.

pic Jalkahaavojen ehkäisy

Jalkahaavojen ehkäisy tulee aloittaa jo silloin, kun diabetes todetaan. Jalkojen oikeaoppinen omahoito ja päivittäinen tarkistaminen ennaltaehkäisee jalkahaavojen syntyä.

pic Jalkojen haavariskin arviointi

Jalkojen riskiluokituksella arvioidaan jalkojen terveyttä. Jalkojen riskiluokitus ennustaa riskiä saada jalkoihin pitkäaikainen jalkahaava.

pic Jalkahaavan toteaminen

Hermomuutokset, verenkiertohäiriöt tai tulehdus voivat aiheuttaa haavoja diabeetikolla.

pic Jalkahaavan omahoito

Jalkahaavat tulee suihkuttaa, puhdistaa ja kuivata huolellisesti ennen haavan suojaamista. Haava-alueelta tulee minimoida rasitus.

pic Jalkahaavan asiantuntihoito

Jos diabetesta sairastavan jalkaan tulee haava, joka ei parissa päivässä osoita omahoidolla paranemisen merkkiä pitää haavaa näyttää ammattilaiselle.

pic Jalkahaavan kirurginen hoito

Kirurgista hoitoa saatetaan tarvita erilaisten toimenpiteiden lisäksi haavan ehkäisyssä, haavan puhdistamisessa, haavan korjaamisessa ja amputaatioissa.

pic Jalkahaavan parantuminen

Haavan parannuttua on pysähdyttävä miettimään, mitkä ​tekijät johtivat sen syntymiseen.Tavoitteena on estää haavan uusiminen.


Päivitetty  23.1.2019