Haavainfektion hoidon periaatteet

Infektoituneen haavan hoito ja paranemisen seuranta kuuluvat terveydenhuollon ammattilaiselle.

Lievä haavainfektio

Lievää haavainfektiota (ei yleisoireita, punoitus alle 2 cm haavareunasta) voidaan kuitenkin useimmiten seurata esimerkiksi seuraavaan päivään eikä päivystysluontoista arviota tarvita, ellei kyseessä ole diabeetikko. Lievä haavainfektio voidaan hoitaa usein tehostamalla haavan paikallishoitoa.

Antibioottihoito aloitetaan vain, jos tehostetulla paikallishoidolla ei saada riittävää hoitotulosta. Tällöin haava puhdistetaan huolellisesti ja haavaan valitaan tuote, joka sitoo bakteereja ja estää niiden lisääntymistä.

Vakava haavainfektio

Päivystyksellistä arviota tarvitaan, mikäli kyseessä on diabeetikon haava-infektio, keskivaikea tai vaikea infektio (punoitus yli 2 cm haavareunasta, märkäeritys, lisääntynyt kipu, kuumotus ja turvotus haava-alueella). Jos vointi on huono, kuumetta on yli 38 °C tai esiintyy sepsiksen oireita, tulee hakeutua päivystykseen, tarvittaessa ambulanssilla.

Vakavamman haavainfektion hoitoon tarvitaan vaikeusasteen mukaan joko suun kautta tai suonensisäisesti annosteltavaa antibioottia. Vaikeat haavainfektiot voivat vaatia myös muuta hoitoa, esimerkiksi kirurgisia toimenpiteitä, tehohoitoa tai molempia. Ihonalaiset märkäkertymät eli paiseet edellyttävät jokseenkin aina kirurgista avaamista ja puhdistamista.

Sepsis

Haavainfektioon voi liittyä myös sepsis. Sepsiksellä tarkoitetaan vaikeaa infektiota, johon liittyy henkeä uhkaavia elinten toimintahäiriöitä. Nopea hoidon aloitus on tärkeää ja voi pelastaa hengen.

Oireena voi ilmetä muun muassa yleiskunnon romahtaminen, hengenahdistusta, tihentynyttä hengitystä, sekavuutta, kuumetta tai alilämpöisyyttä, ihotulehdukseen liittyvän punoituksen nopeaa etenemistä ja voimakasta kipua. Näillä oireilla tulee hakeutua hoitoon välittömästi ambulanssilla.

Muualla Terveyskylässä

Lisätietoa:

Sepsis (Infektiotalo)


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  23.1.2019