Siirry sivun sisältöön

Lääkäriliiton haavanhoidon erityispätevyys

Haavanhoidon erityispätevyyden suorittanut lääkäri kykenee itsenäisesti tutkimaan ja hoitamaan haavapotilasta sekä toimiaan haavahoidon kouluttajana ja asiantuntijana.

Lääkäriliitto perusti vuonna 2015 uuden erityispätevyyden, haavanhoidon erityispätevyyden. Haavanhoidon erityispätevyysohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa valtakunnallisesti diagnostiikka- ja hoitokäytäntöjä haavojen hoidossa sekä lisätä sekä eri erikoisalojen että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä. Erityispätevyyden suorittamiseksi edellytetään pääsääntöisesti erikoislääkärin tutkintoa joillakin seuraavista erikoisaloista: geriatria, verisuonikirurgia, plastiikkakirurgia, ortopedia, yleiskirurgia, endokrinologia, yleislääketiede, ihotaudit ja allergologia, sisätaudit tai infektiosairaudet.

Pätevyyteen vaaditaan kahden vuoden käytännön palvelu haavoja hoitavassa yksikössä sekä teoreettiseksi palveluksi 10 koulutuspäivää kansallisissa ja kansainvälisissä haavakoulutuksissa sekä kuuden potilastapauksen kirjoittaminen kirjallisuusviitteiden valossa. Tavoitteena on, että erityispätevyyden hankkinut henkilö pystyy itsenäisesti tutkimaan ja hoitamaan suositusten mukaisesti haavapotilaita sekä pystyy toimimaan kouluttajana ja asiantuntijana.

Päivitetty 24.5.2021