Siirry sivun sisältöön

Haavoja hoitava henkilökunta

Hoitohenkilökunnan kirjo on laaja ja hoitajat yhdessä lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden kanssa osallistuvat haavapotilaan hoitoon moniammatillisesti.

Haavahoitaja-nimikkeitä on erilaisia, mutta ne tarkoittavat hieman eri asioita. Haavahoitajan nimikkeistä löytyy tietoa täältä.

Auktorisoitu haavahoitaja -nimikettä saa käyttää vain hoitotyön ammattilainen, jolle se on myönnetty Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n (SHHY) toimesta. Auktorisoidulla haavahoitajalla tulee olla sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan tai kätilön tutkinto, ja hänen tulee olla SHHY ry:n jäsen. Auktorisoitu haavahoitaja toimii joko koko organisaation tai oman työyksikkönsä asiantuntijana haavapotilaiden välittömässä hoitotyössä, kouluttajana, konsulttina sekä kehittämis- ja tutkimustoiminnassa. Auktorisoinnin tarkoituksena on osoittaa hakijan laaja erityisosaaminen haavanhoidossa. Saadakseen auktorisoidun haavahoitaja-nimikkeen hakemuksen perusteella, tulee täyttää osaamiskriteerit.

Haavanhoidon erikoistumisopinnot (30 op) suorittanut hoitaja voi hakea auktorisoitu haavahoitaja -nimikettä täyttäessään auktorisoidun haavahoitajan osaamiskriteerit. Erikoistumisopintoja voi suorittaa täydennyskoulutuksena ammattikorkeakouluissa eri puolella Suomea, ja niiden tarkoituksena on antaa edellytykset toimia haavanhoidon asiantuntijana. Koulutuksen sisältö on yhtenäinen kaikissa ammattikorkeakouluissa, ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen muun muassa lähiopetuspäiviä ja etätyöskentelyä. Käytännön haavanhoitotyön tekemisellä ja osaamisella on kuitenkin suuri merkitys asiantuntijaksi kehittymisessä.

Haavahoitaja-nimike ei ole suojattu, minkä vuoksi kuka tahansa haavoja hoitava voi kutsua itseään haavahoitajaksi tai organisaatio voi nimittää henkilön haavahoitajaksi. Useissa yksiköissä on haavanhoidosta kiinnostuneita hoitajia, jotka nimitetään innostuksensa perusteella työyksikkönsä haavavastaavaksi. Näitä henkilöitä kutsutaan usein haavahoitajiksi niin kollegoiden kuin potilaiden tai asiakkaiden toimesta.

Päivitetty 24.5.2021