Siirry sivun sisältöön

Diabeettisten jalkahaavojen ennaltaehkäisy​

​Säännöllinen liikunta, valtimoterveyttä edistävä, verensokeria tasaava ruokavalio, tupakoimattomuus ja alkoholin käytön kohtuullisuus ovat diabeteksen hyvän hoidon perusta.

Jalkahaavojen ennaltaehkäisy tulee aloittaa jo silloin, kun diabetes todetaan. Jalkojen oikeaoppinen omahoito ja päivittäinen tarkistaminen sekä terveydenhuollon ammattilaisten vähintään vuosittain tekemä jalkojen perustutkimus ovat keskeisiä jalkaongelmien ehkäisyssä.

Verensokerin, verenpaineen sekä rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden tavoitteellinen ja tehokas hoito ehkäisevät diabetekseen liittyvien lisäsairauksien kehittymistä ja vähentävät jalkahaavojen kehittymisen riskiä.

Oman hoitopaikan vastuulle kuuluu järjestää jalkojen perushoidon ohjaus ja neuvonta. Ohjauksen tavoitteena on, että diabeteksen sairastunut tunnistaa mahdolliset jalkojen ongelmat ja ymmärtää niiden syntymiseen vaikuttaneet tekijät. Asiantuntijan kanssa selvitetään, onko ne hoidettavissa omahoidolla vai tarvitaanko niiden hoitoon myös asiantuntija-apua.

Diabetesta sairastavan tehtävä on huolehtia säännöllisestä omahoidosta sekä jalkojen kunnon seurannasta. Jalkojenhoidon ohjauksessa tulee ottaa esiin, milloin ja mistä hakea apua, kun jalkoihin ilmaantuu ihorikkoja tai muuta ongelmaa.

Muistisairaudet, heikentynyt näkö, kömpelyys ja alentunut liikuntakyky voivat vaikuttaa jalkojen omahoitoon.

Päivitetty 24.5.2021