Diabeettisten hermomuutosten aiheuttama haava

Hermomuutokset aiheuttavat ihotunnon heikentymistä ja jalan virheasentoja, mikä johtaa jalkaterän kuormittumiseen. Kuormitus näkyy kovettumana, jonka alle  syntyy haava.

​Hermomuutosten aiheuttaman haavan hoidon kulmakivenä on kevennyshoito. Hoito toteutetaan erillisten keventävien hoitokenkien, yksilöllisten pohjallisten tai kipsihoidon ja kyynärsauvojen avulla.

Jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja poistaa virheellisen kuormituksen aiheuttaman kovettuman eli kalluksen.

 

Kyllä

Päivitetty  24.5.2021