Diabeettisten hermomuutosten aiheuttama haava

Hermomuutokset aiheuttavat ihotunnon heikentymistä ja jalan virheasentoja, mikä johtaa jalkaterän kuormittumiseen. Kuormitus näkyy kovettumana, jonka alle  syntyy haava.

Hermomuutosten aiheuttaman haavan hoidon kulmakivenä on kevennyshoito. Hoito toteutetaan erillisten keventävien hoitokenkien, yksilöllisten pohjallisten tai kipsihoidon ja kyynärsauvojen avulla.

Jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja poistaa virheellisen kuormituksen aiheuttaman kovettuman eli kalluksen.

Katso aiheeseen liittyvä kuva. Kuva saattaa aiheuttaa voimakkaita tunteita.

Hermomuutosten aiheuttama haava: Jalkapohjan kuormitusalueelle syntynyt hermomuutosten aiheuttama haava, joka yleensä paranee hyvin keventämällä, kovettuman poistamisella ja haavan paikallishoidolla. Sen jälkeen tarvitaan toimenpiteitä uuden haavan ehkäisemiseksi.

Päivitetty  24.5.2021

Kyllä