Terveydenhuollon vastuu hoitaa diabeettista jalkahaavaa

Terveydenhuollon ammattilaisen vastuulla on haavan hoito sekä uusien haavojen ennaltaehkäisyn ohjeistaminen.

Pitkittyneen haavan jälkeen kyseessä on aina korkean riskin henkilö. Haavan uusiutumisriski on suuri. Terveydenhuollon ammattilaisten vastuulla on

  • haavan parantumisen jälkeinen ohjaus, kuten mihin asioihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota ja milloin hakeutua vastaanotolle
  • jalkojen tutkiminen jokaisella vastaanottokäynnillä
  • jalkojenhoidon säännöllinen ohjaus
  • jalkaterapiapalvelujen järjestäminen niitä tarvitseville
  • apuvälineiden toimivuuden ja laadun varmistaminen
  • toimiva hoitopolku, joka mahdollistaa oikea-aikaisen pääsyn oikealle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Päivitetty  25.5.2021

Kyllä