Diabeettisen jalkahaavariskin arviointi​

Jalkojen riskiluokkaa määriteltäessä tutkitaan jalkojen tunto, verenkierron riittävyys, jalkojen rakenne ja nivelten toiminta. Aikaisemmat pitkittyneet haavat sekä tehdyt amputaatiot vaikuttavat myös riskiluokituksen määräytymiseen. Riskiluokitusta käytetään yksilöllisen ohjauksen ja seurannan suunnitteluun.

Päivitetty