Diabeettisen jalkahaavariskin arviointi​

Jalkojen riskiluokituksella arvioidaan jalkojen terveyttä. Jalkojen riskiluokitus ennustaa riskiä saada jalkoihin pitkäaikainen jalkahaava.

​Jalkojen riskiluokkaa määriteltäessä tutkitaan jalkojen tunto, verenkierron riittävyys, jalkojen rakenne ja nivelten toiminta. Aikaisemmat pitkittyneet haavat sekä tehdyt amputaatiot vaikuttavat myös riskiluokituksen määräytymiseen. Riskiluokitusta käytetään yksilöllisen ohjauksen ja seurannan suunnitteluun​.