Leikkaushaavat

Leikkauksessa suunnitellusti tehtävät haavat ovat myös akuutteja haavoja. Osa vammojen aiheuttamista haavoista on leikkaushaavojen tapaisia, jos vamman synnyttämä haava siistitään ja suljetaan leikkaussalissa.

Vamman seurauksena syntynyt haava voidaan joskus leikkaussalissa siistimisen jälkeen joutua jättämään auki ja sulkemaan myöhemmin alkuvaiheen kudosvaurion rauhoituttua.

Vamman vuoksi alueelta saattaa puuttua kudosta, jolloin sulku voidaan tehdä ihosiirteellä tai plastiikkakirurgin tekemällä paikallisella kielekkeellä.

Syövän, ja joskus muidenkin kasvainten yhteydessä, voi syntyä laajoja kudospuutoksia, joita korjataan suurilla paikallisilla tai muualta otetuilla niin sanotuilla mikrovaskulaarisilla eli etäkielekkeillä.

Päivitetty  24.5.2021

Kyllä