Vad är Sårhuset?

I Sårhuset hittar du stöd och information om olika sår, hur du sköter om dem och hur du förebygger dem. Sårhuset är öppet dygnet runt, alla dagar i veckan. Välkommen till Sårhuset!

​​ Sårhuset erbjuder pålitlig information om sår för alla oavsett var man bor eller vårdas.

Vad är Sårhuset?

Sårhuset är till för att främja samarbetet mellan sårpatienter, deras närstående och vårdpersonalen.

E-tjänsten har producerats i ett samarbete mellan alla universitetssjukvårdsdistrikt. Dessutom har bl.a. Diabetesförbundet och föreningen för sårvård Suomen Haavanhoitoyhdistys ry samt yrkeshögskolan Savonia samarbetat kring e-tjänsten.

Vår e-tjänst erbjuder information om olika akuta och kroniska sår. Vi erbjuder dessutom information om kamratstöd för sårpatienter samt frågor som rör social trygghet och egenvård för sårpatienter.

Sårhuset är en del av Hälsobyn, som produceras tillsammans med alla universitetssjukvårdsdistrikt i Finland. Vi vill erbjuda dig pålitlig och vetenskaplig information om sår och hoppas att vi kan svara på eventuella frågor som du kan tänkas ha.

Hur kan du hjälpa oss?

Sårhusets sidor utvecklas hela tiden och användarnas respons är viktig. Du kan skicka idéer eller tips via ”Ge respons” längst ner på sidan.

Samarbetspartner


 

Kyllä

Uppdaterad  29.9.2022