Sårvård vid Tays

Vid Tays Sårcentrum behandlar man patienter med svåra kroniska sår som kräver ett multidisciplinärt vårdteam. Bäddavdelningsverksamheten började 2012 och poliklinikverksamheten 2016.

Sårcentrumets verksamhet på både bäddavdelningen och polikliniken bygger på ett samarbete mellan olika specialområden, vilket kombinerar expertis inom hudsjukdomar, internmedicin, plastikkirurgi, ortopedi, kärlsjukdomar och infektionssjukdomar. Förutom läkare inom olika specialområden arbetar även sjukskötare med kunskap om sårvård, fotterapeuter och diabetesskötare på sårcentrumet.

Sårcentrumet har också en egen socialarbetare, fysioterapeut och näringsterapeut. Uppgifterna om patienter med kroniska sår sparas i ett sårregister som togs i bruk sommaren 2018.

Sårcentrumets bäddavdelning omfattar nio bäddplatser. En specialist inom hudsjukdomar är ansvarig läkare för bäddavdelningen och läkare som är specialiserade på hudsjukdomar och internmedicin deltar också i den dagliga verksamheten. Dessutom deltar specialister i plastikkirurgi och internmedicin i läkarronderna nästan dagligen och en gång i veckan deltar en infektionsläkare, ortoped och kärlkirurg i ronden.

På polikliniken planerar man mottagningsbesöken så att patienten får en så bred undersökning som möjligt och vid behov behandling inom flera olika specialområden under ett och samma besök.

Förutom att bedriva patientvård är sårcentrumet också en utbildningsplats för läkare som ska skaffa sig specialistbehörighet inom sårvård, medicinstuderande, sjukskötare och sårskötare och en plats för vetenskaplig forskning om sårvård.

E-tjänsten OmaTays

OmaTays är en e-tjänst mellan patienten och Tays. I OmaTays ser du bland annat dina tidsbokningar och kan fylla i elektroniska enkäter. Du kan inte se några patientjournalstexter i OmaTays, men du kan gå till Mina Kanta-sidor via OmaTays och se dem där.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä