Sårvård vid OYS

Patienter med kroniska sår vårdas inom olika specialområden: kliniken för hudsjukdomar, kliniken för internmedicin vid diabetesmottagningarna samt av plastik- och kärlkirurger vid kliniken för kirurgi.

På poliklinikerna och bäddavdelningarna vid dessa enheter deltar förutom läkare som är specialiserade på sårvård även sjukskötare med kunskap om sårvård, fotterapeuter, diabetesskötare samt vid behov även infektionsläkare och trauma- och fotortopeder i vården av sårpatienter.

För sårpatienter som behöver ett särskilt samarbete mellan flera olika specialområden har man ett regelbundet MEDIA-möte. Under våren 2021 inledde man dessutom en multidisciplinär poliklinisk mottagningsverksamhet (hudsjukdomar, plastik- och kärlkirurgi), som fokuserar på samarbetet mellan olika områden för att diagnostisera och behandla sår. Patienter från Uleåborg med kroniska sår vårdas centralt på sårmottagningen vid Uleåborgs stadssjukhus.

Målet med sårcentrumets verksamhet är att trygga ett ännu bättre samarbete mellan olika specialområden och yrkesgrupper samt mellan primärvården och den specialiserade sjukvården inom hela ERVA-området. Sjukvårdsdistriktets vårdkedja för kroniska sår har uppdaterats i syfte att förtydliga indikationerna för att skicka sårpatienter till den specialiserade sjukvården samt förbättra diagnostiken och vården av sårpatienter ytterligare.

Uppdaterad  29.9.2022

Kyllä